Видове батерии и акумулатори

Съгласно българското и европейско законодателство, батериите и акумулаторите се разделят условно на три вида:

Автомобилни

Автомобилен акумулатор е тип акумулатор, доставящ електрическа енергия в автомобила. Най-често използваният автомобилен акумулатор е оловно-киселинен. Акумулаторът може да бъде стартерен, доставящ електричество до стартера, светлините и запалителната система на двигателя, или тягов – използван като основен източник на енергия в електромобила.

Оловно-киселинният автомобилен акумулатор е направен от олово и оловни съединения, пластмаса (полипропилен), електролит (воден разтвор на сярна киселина). Те подлежат на пълно рециклиране. Повече от 97% от всеки оловно-киселинен акумулатор се рециклира. Това е изключително висок процент, за сравнение този процент е 55% при алуминиевите кутии за безалкохолни напитки и бира, 45% при вестниците и списанията, 26% при автомобилните гуми и стъклени бутилки.

Оловно-киселинните акумулатори са на върха на класацията за най-рециклируем продукт. Вашият стар автомобилен акумулатор ще бъде рециклиран и над 90% от съдържащите се в него олово, оловни съединения и пластмаса ще бъдат използвани за производството на нови акумулатори.

Портативни

Отличителните черти на портативните батерии и акумулатори, освен техният малък размер биват най-различни, благодарение на много фактори, включително вътрешни химически съединения, температура и разход на ток.

Според свойството си да бъдат презареждани или не, биват еднократни или презареждащи се.

Според материалите, от които са изработени биват, литиево-йонни, оловни, никел-кадмиеви, никел-хидридни, въздушно-цинкови и други.

Алкалните батерии са вид батерии за еднократна употреба. Алкалните батерии са произведени в стандартни цилиндрични форми, взаимозаменяеми с цинково-въглеродни батерии. Някои алкални батерии са предназначени да се презареждат, но повечето не са. Опитите за презареждане могат да причинят разкъсване или изтичане на опасни течности, които ще доведат до разяждане на оборудването.

Литиево-йонните батерии се използват често в потребителските електроуреди. Понастоящем те са един от най-популярните видове батерии при преносимите електронни устройства. Този вид батерии имат най-високо съотношение енергия/маса, не страда от ефект на памет и много бавно губи своя заряд, когато не се използва (има нисък саморазряд).

Индустриални

Индустриалната батерия и акумулатор е батерия или акумулатор, проектирани изключително за промишлени или други професионални приложения, като например в търговски и обществени сгради, за резервно захранване или задвижваща сила, в електрически превозни средства и др.

Примери за индустриални батерии и акумулатори са батериите и акумулаторите, използвани за аварийно или резервно захранване с електрическа енергия по болници, летища или служебни помещения. Други примери са батериите и акумулаторите, проектирани изключително за отделни терминали за електронно плащане на сметки по магазини и ресторанти, четци на баркодове по магазини, професионално видеооборудване за телевизионни канали и професионални студия, както и в различни видове измервателно и инструментално оборудване и батерии и акумулатори, които се използват свързани със слънчеви, фотоволтаични и други възобновяеми източници на енергия. Наред с това, индустриалните батерии и акумулатори включват батерии и акумулатори, които се използват по пътни превозни средства с електрическо задвижване, например електрически превозни средства (трамваи, тролейбуси и др.), инвалидни колички, велосипеди, летищни превозни средства и автоматизиран транспорт. В добавка към този неизчерпателен списък от примери, за индустриални следва да се считат всички батерии и акумулатори, които не са капсуловани и не са автомобилни.

Как да определим вида на батерията и акумулатора?

Примерна блок схема за определяне на вида на батерията и акумулатора