Свържете се с нас

ЕКОБАТЕРИ АД

Адрес за кореспонденция:
1517 гр. София, бул. Владимир Вазов 40, ет. 2

За административни запитвания:

Е-mail: office@ecobatterybg.com;
тел.: 02/ 492 18 55;

За заявки за извозване на негодни за употреба батерии и разполагане на съдове за разделно събиране:

Е-mail: order@makmetal.eu
Национален безплатен телефон.: 0800 14 100